• Telefonnummer: +34 96 532 77 77
  • info@interadvisors.es
Stay Connected:

KÖPA EN BOSTAD I SPANIEN

Att köpa en fastighet i Spanien kan vara din dröm, eftersom det kan vara både en bra investering och ett sätt att känna sig hemma när du kommer till Spanien. Men man måste vara medveten om att det spanska rättssystemet kan skilja sig från ditt hemland, och för att undvika missförstånd, besvikelser och eventuella bedrägerier är det viktigt att söka expertråd från början.

Vi kommer att vara med i varje steg för att stödja dig både i juridiska frågor och svara på alla dina frågor om köp processen och livet i Spanien. För att köpa en fastighet är ett stort steg att ta och det är viktigt att det får ett lyckligt slut.

VAD VI HJÄLPER DIG MED,

– Öppnandet av bankkonto

– Fullmakt

– Köp kontrakt mellan säljare & köpare

– Juridiska kontroller

– NIE nummer

– Underteckalagfart hos Notarius Publicus och se till att den registreras

– Upprätta vatten och elkontrakt

– Överföra andra servicekontrakt (ägarförening, kommunal fastighetsskatt m.m)

– Upprätta autogiron

– Uprrätta försäkring

– Betala skatter och arvoden som har med köpet att göra

SKATTERÅDGIVNING

Som specialister inom skattefrågor erbjuder vi en utmärkt skatterådgivning till företag och privatpersoner, såväl bosatta som icke bosatta. Vårt flerspråkiga team är kvalificerat för att kommunicera med klienten på dennes egna språk. Lita på oss, vi kommer att utarbeta och presentera de viktigaste typerna av skattedeklarationer som krävs av Skatteverket i ditt namn:

– Skatter för bosatta och icke bosatta.

– Gåvo- och arvsskatter (arv).

– Inkomstdeklarationen för fysiska personer, kvartalsvis och årlig.

– Kvartalsvisa och årliga momsdeklarationer.

– Bolagsskatt (inklusive deklarationer av delbetalningar).

– Årsdeklaration rörande verksamheter med tredje part.

Vår skatteavdelning har för avsikt att garantera en permanent och personlig skatterådgivning och service, alltid med hänsyn till våra kunders skattemässiga behov.

VALUTAÖVERFÖRING

Vi förenklar överföringen av pengar utomlands för dig. Vi sätter dig i kontakt med valuta företaget. Företagen debiterar dig inte någon provision, så att du kan spara en betydlig summa genom att göra överföringarna via dom. Vi arbetar bara med seriösa företag som har mycket erfarenhet och kan hjälpa dig att få bästa erbjudandena.

Snabba överföringar utan provision.

100% säkert.

FÖRSÄKRINGAR

DET VIKTIGT ATT DIN FASTIGHET BLIR FÖRSÄKRAD, KAN VI HJÄLPA DIG ATT FÅ BÄSTA DE BÄSTA ERBJUDANDENA OCH FÅ DIG KONTAKT MED FÖRETAGEN. Om du säljer din fastighet kan vi också hjälpa dig att anullera din hemförsäkring.

VI KAN OCH HJÄLPA DIG FÅ ERBJUDANDE OM LIVSFÖRSÄKRINGAR, BILFÖRSÄKRINGAR OCH SJUKFÖRSÄKRINGAR.

HAR NI FRÅGOR, TVEKA INTE PÅ ATT KONTAKTA OSS.

FULLMAKT

Skriva under fullmakt. Detta är ett dokument som gör det möjligt för oss att representera er hos notarien vid fullföljandet av köpet av er fastighet om ni inte önskar att vara närvarande personligen för att signera lagfarten. Detta dokument ger oss även rättighet att förhandla, finansiera med lån, och göra alla nödvändiga överföringar hos banken som behövs vid betalning av fastigheten. Det ger oss även rätt att betala skatter, göra nödvändiga ändringar på kontakt som t.ex. el, vatten, skatt, fastighetsförening osv. För att skriva under denna fullmakt tar vi med er till notarien där ni får fullmakten översatt muntligt av vår tolk innan denna skrivs under i närvaro av notarien. Är ni inte på plats i Spanien, kan vi förbereda fullmakten och skicka det till ert hemland med instuktioner.

NIE NUMMER

NIE-numret är det Spanska skatteregistreringsnummeret.

Du behöver ett NIE-nummer för alla officiela eller juridiska ärenden du kan behöva göra i Spanien.

Till exempel, köpa en bostad i Spanien, ärva tillgångar i Spanien, ansöka om lån och  andra handligar som är officiella eller juridiska.

ARV OCH TESTAMENTSÄRENDEN

Vi stöder oss på en lång erfarenhet som yrkesverksamma inom arvsrätt med inriktning på fastighetsbranschen. På Inter Advisors har vi omfattande kompetens inom personlig juridisk rådgivning avseende fastigheter: upprättande av testamenten, rättstvister rörande arv och legat, samt arvskiften.

Vi erbjuder specifik rådgivning för testamentsexekution, alltid med hänsyn till våra klienters personliga förhållanden. Detta, tillsammans med vår omfattande erfarenhet av internationella klienter, tillåter det oss att ge dig råd utifrån din nationalitet rörande innehållet i ditt testamente för att uppnå en korrekt fördelning av alla dina tillgångar (vad gäller arv).

Vi  kommer att ge dig råd i alla arvsfrågor med anknytning till fastighetssektorn, och med mycket tillfredsställande resultat.

RESIDENT I SPANIEN

Om man vistas i Spanien mer än 6 månader (183 dagar) per kalenderår anses man enligt gemensamma regler i EU ha sin hemvist i Spanien eftersom man då bor huvuddelen av året i Spanien. Då blir man ”resident” i Spanien och normalt blir man då obegränsat skattskyldig i Spanien, vilket innebär att man ska redovisa alla sina inkomster (inkl kapitalinkomster) i Spanien. För att få stanna längre än 6 månader måste man ha en arbetsinkomst från en arbetsgivare, pension, eget företag i Spanien, studera i privat eller offentlig skola i Spanien, eller ha tillgångar som räcker för att försörja sig och familjen. Alternativt ska man vara familjemedlem till en person som uppfyller något av dessa krav. Vi kan hjälpa dig bli resident eller besvara dina frågor kring ansökan att bli resident.

SÄLJA,

Framtagning av fullmakt att vi kan representera er. Denna fullmakt kan uppföras i Sverige. Vi utför ett utkast och informerar hur ni skall gå till väga och vart ni skall vända er. Denna fullmakt kan även uppföras hos Notarie i Spanien. Detta hjälper vi till med.Kontroll med myndigheterna gällande den aktuella situationen för bostaden. Skatterådgivning rörande försäljningen av fastigheten, eventuell betalning av skatter samt ansökan om återbetalning. Representera er inför Notarie vi överföring av bostaden till den nya ägaren. Överföra betalningen för bostaden till er .Avbryta alla autogiro som gått via ert bankont. Avsluta ert bankkonto i Spanien om ni så önskar

×